Celalettin Turan BİTİRİN isimli şiiri...

~ BİTİRİN ~

El kadar sâbi, parçalanmış şehidler.
Yarım kalsa da beden, gülüyor yüzler.
Hitler'i kendine gıpta ettirdiler.
Ağalar, beyler bitirin bu savaşı.

Kim haklı derdi değil insan olanın.
Yüreği kanar elbet adem olanın.
Sizler gibi nefsi şeytan olanın.
Ağalar, beyler bitirin bu savaşı.

Küçücük bir evden dünyaya yettiniz.
Hele söyleyin nedir sizin derdiniz.
Yok mudur sözü dinlenir bir merdiniz.
Ağalar, beyler bitirin bu savaşı.

Garipler ceset oldu, ağalar zengin.
Fitnede ancak size Yecüctür dengin.
Beşeriyetten varlığınıza tel'in.
Ağalar, beyler bitirmez bu savaşı.

Celalettin TURAN