Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam ediyor.

Güncelleme Yapıldı

Kırşehirlilerin plaka sorunu Yozgat mahkemesinde! Kırşehirlilerin plaka sorunu Yozgat mahkemesinde!

ORAN’dan yapılan açıklamada, “TR72 Bölge Planında bölgenin vizyonu “Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir, beşerî ve sosyal sermayesi gelişmiş, potansiyellerini değere dönüştürmüş, kent ve sosyal altyapısını geliştirerek yaşam kalitesini arttırmış, ulaşılabilir Orta Anadolu olarak tanımlanmış, bu doğrultuda amaç, hedef ve stratejiler belirlenmiştir. Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetim Kılavuzu ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen hususları göz önünde bulundurarak, bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilmektedir.

Güncelleme Yapıldı1

ORAN tarafından hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 2024 yılı çalışma programında imalat sanayinde katma değerli üretimin geliştirilmesi sonuç odaklı programı özel amaçları ile eş güdümlü, sonuç odaklı program sonuç ve çıktı göstergelerine hizmet eden destekler verilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda, Ajans tarafından uygulanacak ‘2024 Yılı İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’ Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, kalkınma ajansları proje ve faaliyet destekleme yönetmeliği, destek yönetim kılavuzu ve TR72 Bölgesi Bölge Planları esas alınarak hazırlanmıştır. ORAN, 2024 yılı imalat sanayi teknik destek programının sözleşme makamıdır ve programın uygulanması, talep edilen desteklerin değerlendirilmesi ve başarılı bulunanların izlenmesinden sorumludur. Vatandaşlarımız detaylı bilgi için https://www.oran.org.tr/ adresini ziyaret edebilirler” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Alpaslan Demir